Grab - các bài viết về Grab, tin tức Grab

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
995,40 -5,16 / -0,52%
Lúc 21/11/2019 10:59:34
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 74.603.668
GTGD: 1,67 triệu
Sàn
HNX-Index
104,41 -0,50 / -0,48%
Lúc 21/11/2019 10:59:34
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 12.617.438
GTGD: 134.668,00
Sàn
UPCOM-Index
56,64 -0,24 / -0,42%
Lúc 21/11/2019 10:59:34
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 4.195.353
GTGD: 56.527,00

Nguồn: VPBS