Grab không phải sàn giao dịch mà đang kinh doanh vận tải - các bài viết về Grab không phải sàn giao dịch mà đang kinh doanh vận tải, tin tức Grab không phải sàn giao dịch mà đang kinh doanh vận tải

1
Sàn
VN-Index
876,73 +1,93 / +0,22%
Lúc 03/06/2020 09:16:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 7.110.420
GTGD: 67.389,00
Sàn
HNX-Index
114,78 +1,14 / +1,00%
Lúc 03/06/2020 09:16:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 7.507.467
GTGD: 60.650,00
Sàn
UPCOM-Index
56,12 +0,14 / +0,25%
Lúc 03/06/2020 09:16:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 4.995.305
GTGD: 45.177,00

Nguồn: VPBS