Giáo dân Bùi Chu - các bài viết về Giáo dân Bùi Chu, tin tức Giáo dân Bùi Chu

1
Sàn
VN-Index
857,99 +2,94 / +0,34%
Lúc 14/08/2020 11:14:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 141.679.988
GTGD: 2,45 triệu
Sàn
HNX-Index
116,60 -0,27 / -0,23%
Lúc 14/08/2020 11:14:18
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 131.655.807
GTGD: 2,83 triệu
Sàn
UPCOM-Index
56,92 +0,06 / +0,11%
Lúc 14/08/2020 11:14:18
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 12.696.373
GTGD: 151.779,00

Nguồn: VPBS