giảm phí bot - các bài viết về giảm phí bot, tin tức giảm phí bot

1
Sàn
VN-Index
861,66 +0,27 / +0,03%
Lúc 29/05/2020 10:45:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 146.703.585
GTGD: 2,01 triệu
Sàn
HNX-Index
109,22 -0,42 / -0,38%
Lúc 29/05/2020 10:45:17
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 24.191.678
GTGD: 256.704,00
Sàn
UPCOM-Index
54,96 -0,05 / -0,09%
Lúc 29/05/2020 10:45:17
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 13.371.385
GTGD: 147.050,00

Nguồn: VPBS