giảm điểm - các bài viết về giảm điểm, tin tức giảm điểm

1
Sàn
VN-Index
960,77 +0,47 / +0,05%
Lúc 11/12/2019 09:29:58
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 35.768.011
GTGD: 770.617,00
Sàn
HNX-Index
102,18 +0,14 / +0,14%
Lúc 11/12/2019 09:29:58
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 1.660.351
GTGD: 16.121,00
Sàn
UPCOM-Index
55,46 +0,10 / +0,18%
Lúc 11/12/2019 09:29:58
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 1.214.993
GTGD: 19.402,00

Nguồn: VPBS