giải thể - các bài viết về giải thể, tin tức giải thể

Sàn
VN-Index
859,97 +12,36 / +1,46%
Lúc 06/07/2020 13:44:07
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 156.987.622
GTGD: 3,01 triệu
Sàn
HNX-Index
112,74 +1,19 / +1,07%
Lúc 06/07/2020 13:44:07
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 24.686.588
GTGD: 289.809,00
Sàn
UPCOM-Index
56,46 +0,20 / +0,36%
Lúc 06/07/2020 13:44:07
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 13.258.806
GTGD: 194.932,00

Nguồn: VPBS