giải pháp - các bài viết về giải pháp, tin tức giải pháp

1
Sàn
VN-Index
906,96 +3,62 / +0,40%
Lúc 25/02/2020 14:44:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 207.411.375
GTGD: 3,53 triệu
Sàn
HNX-Index
106,34 +2,16 / +2,07%
Lúc 25/02/2020 14:44:39
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 48.733.951
GTGD: 602.975,00
Sàn
UPCOM-Index
55,40 +0,17 / +0,31%
Lúc 25/02/2020 14:44:39
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 13.968.032
GTGD: 216.424,00

Nguồn: VPBS