giá xăng dầu hôm nay giảm bao nhiêu - các bài viết về giá xăng dầu hôm nay giảm bao nhiêu, tin tức giá xăng dầu hôm nay giảm bao nhiêu

Sàn
VN-Index
860,40 +12,79 / +1,51%
Lúc 06/07/2020 13:29:07
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 147.195.904
GTGD: 2,80 triệu
Sàn
HNX-Index
112,76 +1,21 / +1,08%
Lúc 06/07/2020 13:29:07
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 22.458.615
GTGD: 264.036,00
Sàn
UPCOM-Index
56,52 +0,26 / +0,46%
Lúc 06/07/2020 13:29:07
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 12.520.250
GTGD: 184.592,00

Nguồn: VPBS