giá đất - các bài viết về giá đất, tin tức giá đất

1 2
Sàn
VN-Index
965,10 +3,32 / +0,35%
Lúc 12/12/2019 13:15:00
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 121.622.663
GTGD: 2,12 triệu
Sàn
HNX-Index
102,49 +0,11 / +0,11%
Lúc 12/12/2019 13:15:00
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 18.860.281
GTGD: 169.775,00
Sàn
UPCOM-Index
55,53 +0,13 / +0,23%
Lúc 12/12/2019 13:15:00
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 4.076.628
GTGD: 82.673,00

Nguồn: VPBS