FTM - các bài viết về FTM, tin tức FTM

1
Sàn
VN-Index
999,06 -4,02 / -0,40%
Lúc 01/12/2020 10:14:12
Cao nhất
27/11/2020
1004,00
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 216.417.025
GTGD: 4,23 triệu
Sàn
HNX-Index
146,91 -0,79 / -0,53%
Lúc 01/12/2020 10:14:12
Cao nhất
27/11/2020
147,67
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 190
KLGD: 25.229.948
GTGD: 391.786,00
Sàn
UPCOM-Index
66,71 -0,19 / -0,28%
Lúc 01/12/2020 10:14:12
Cao nhất
30/11/2020
66,63
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 12.191.949
GTGD: 240.333,00

Nguồn: VPBS