FPT - các bài viết về FPT, tin tức FPT

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
681,52 +18,99 / +2,87%
Lúc 01/04/2020 14:29:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 227.894.986
GTGD: 3,19 triệu
Sàn
HNX-Index
95,45 +2,81 / +3,03%
Lúc 01/04/2020 14:29:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 33.553.124
GTGD: 295.046,00
Sàn
UPCOM-Index
48,57 +0,83 / +1,74%
Lúc 01/04/2020 14:29:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 21.153.610
GTGD: 276.022,00

Nguồn: VPBS