eximbank khiếu nại - các bài viết về eximbank khiếu nại, tin tức eximbank khiếu nại

1
Sàn
VN-Index
1.134,53 +3,53 / +0,31%
Lúc 20/01/2021 10:44:17
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 575.157.546
GTGD: 11,64 triệu
Sàn
HNX-Index
229,78 +5,76 / +2,57%
Lúc 20/01/2021 10:44:17
Cao nhất
18/01/2021
225,49
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 186
KLGD: 102.037.130
GTGD: 1,27 triệu
Sàn
UPCOM-Index
75,52 -0,63 / -0,83%
Lúc 20/01/2021 10:44:17
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 35.075.493
GTGD: 571.250,00

Nguồn: VPBS