EVFTA và M&A - các bài viết về EVFTA và M&A, tin tức EVFTA và M&A

  • EVFTA tiếp lửa cho M&A vào bán lẻ

    EVFTA tiếp lửa cho M&A vào bán lẻ

    Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú nhận định, khi EVFTA đi vào thực thi, thời gian tới, làn sóng mua bán - sáp nhập (M&A) tiếp tục bùng nổ trong lĩnh vực bán lẻ.
    Tháng 08, 01,2020 | 04:58
1
Sàn
VN-Index
843,20 +1,74 / +0,21%
Lúc 10/08/2020 15:59:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 309.297.390
GTGD: 4,87 triệu
Sàn
HNX-Index
113,53 +0,75 / +0,67%
Lúc 10/08/2020 15:59:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 53.861.995
GTGD: 576.660,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 +0,08 / +0,14%
Lúc 10/08/2020 15:59:12
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 15.993.506
GTGD: 233.917,00

Nguồn: VPBS