EVFTA - các bài viết về EVFTA, tin tức EVFTA

1 2 3
Sàn
VN-Index
854,36 +1,62 / +0,19%
Lúc 25/05/2020 10:30:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 101.131.236
GTGD: 1,74 triệu
Sàn
HNX-Index
108,68 +1,64 / +1,53%
Lúc 25/05/2020 10:30:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 19.906.995
GTGD: 235.292,00
Sàn
UPCOM-Index
54,69 +0,45 / +0,83%
Lúc 25/05/2020 10:30:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 5.452.714
GTGD: 94.296,00

Nguồn: VPBS