Ecopark Grand - các bài viết về Ecopark Grand, tin tức Ecopark Grand

1
Sàn
VN-Index
681,04 +18,51 / +2,79%
Lúc 01/04/2020 14:14:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 217.888.186
GTGD: 2,99 triệu
Sàn
HNX-Index
95,07 +2,43 / +2,62%
Lúc 01/04/2020 14:14:26
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
31/03/2020
91,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 31.627.517
GTGD: 276.033,00
Sàn
UPCOM-Index
48,51 +0,77 / +1,61%
Lúc 01/04/2020 14:14:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 15.065.585
GTGD: 190.110,00

Nguồn: VPBS