Dừng triển khai 13 dự án BOT

Nhàđầutư
Sáng ngày 11/1/2019, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Theo đó, trong năm 2018, Bộ GTVT đã dừng triển khai 13 dự án BOT cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện hữu.
NHẬT BÌNH
11, Tháng 01, 2019 | 12:09

Nhàđầutư
Sáng ngày 11/1/2019, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Theo đó, trong năm 2018, Bộ GTVT đã dừng triển khai 13 dự án BOT cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện hữu.

301-05348

Ảnh minh họa

Ngành GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ngành GTVT tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, ngành GTVT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018. Trong đó, có một số kết quả nổi bật đạt được, cụ thể như sau: Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT; Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ được tăng cường, chỉ đạo xuyên suốt, nhất là các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao. Do đó, Bộ đã hoàn thành toàn bộ các kế hoạch, chương trình của năm 2018, đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định,  đối với công tác chỉ đạo, điều hành, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Ngành đã kịp thời, quyết liệt triển khai thực hiện hơn 4.000 văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đã cụ thể hóa các Nghị quyết bằng các chương trình hành động và hướng dẫn, tổ chức thực hiện trong toàn Ngành. Ban Cán sự đảng Bộ đã ban hành 24 nghị quyết, kết luận; Bộ đã ban hành 08 chỉ thị, 65 công điện, gần 3.000 quyết định, 700 thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ và trên 15.000 văn bản chỉ đạo, điều hành, phối hợp giải quyết công việc. Đã tiếp nhận, kịp thời xử lý, giải quyết gần 54.000 văn bản đến từ các ban, bộ, ngành của trung ương và các địa phương; các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Thu truong Dong(1)

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đôngbáo cáo kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng làm tốt công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan liên quan

"Lãnh đạo Bộ đã trực tiếp làm việc với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của Ngành", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định.

Đại diện lãnh đạo Bộ GTVT cũng cho biết, năm 2018, Ngành GTVT đã hoàn thành 100% chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ GTVT. 

Chỉ số năng lực quốc gia về logistics tăng 25 bậc so với năm 2016

Về công tác vận tải, chất lượng dịch vụ các loại hình vận tải tiếp tục được cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của Nhân dân, nhất là trong các dịp cao điểm nghỉ lễ, Tết. Sản lượng vận tải năm 2018 tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, ước đạt 1.634 triệu tấn hàng, tăng 10%; đạt 4.641 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm 2017; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 306 tỷ tấn.km, luân chuyển hành khách ước đạt 207 tỷ lượt HK.km; tăng 7,6% về luân chuyển hàng hóa và tăng 10,9% về luân chuyển hành khách so với năm 2017. Chỉ số năng lực quốc gia về logistics năm 2018 của Việt Nam xếp hạng 39/160 nước tham gia điều tra (tăng 25 bậc so với năm 2016), tất cả 6 tiêu chí đánh giá đều tăng vượt bậc so với năm 2016.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng khẳng định, công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án tiếp tục được triển khai chặt chẽ, quyết liệt. Hoàn thành, đưa vào khai thác 27dự án, khởi công mới 16 dự án.

Bộ đã ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1058/QĐ-BGTVT ngày 22/4/2010 về giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư.

Công tác chuẩn bị các dự án trọng điểm của Ngành như Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, CHKQT Long Thành, mở rộng CHKQT Tân Sơn Nhất, nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam... được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, cơ bản bám sát lộ trình, kế hoạch đề ra.

Bộ đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thúc đẩy giải ngân; tuy nhiên, dự kiến các nguồn vốn giải ngân năm 2018 ước đạt 33.785 tỷ đồng, đạt 92,99% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngoài NSNN sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch, tương đương với số vốn giải ngân là 10.000 tỷ đồng; nguồn vốn NSNN và TPCP dự kiến giải ngân 23.785 tỷ đồng, đạt 90,3% kế hoạch.

Về quyết toán các dự án hoàn thành: các chủ đầu tư, Ban QLDA đã lập, trình quyết toán 39 dự án vốn NSNN với giá trị là 26.812 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch cả năm và 07 dự án BOT; các cơ quan, đơn vị đã thẩm tra, phê duyệt 82 dự án với giá trị phê duyệt là 54.151 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch của năm. Đối với các dự án BOT, BT, đến nay, Bộ đã chấp thuận quyết toán được 62 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

"Công tác rà soát, xử lý các bất cập tại các dự án BOT tiếp tục được thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ; đã đàm phán, phối hợp các bên liên quan dừng triển khai 13 dự án BOT cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện hữu. Tích cực triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định.

Bảo trì KCHTGT trên tất cả các lĩnh vực được triển khai kịp thời, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Công tác xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn mất ATGT, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ để đảm bảo ATGT được quan tâm thực hiện, đến nay đã xử lý 139 điểm đen, 76 điểm tiềm ẩn và 107 điểm nhỏ lẻ gây mất ATGT. Đã tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Tổng số thu phí sử dụng đường bộ năm 2018 ước đạt 8.035 tỷ đồng, vượt thu 1.085 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm 2018.

Không chỉ làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn, theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trong năm 2018, Bộ GTVT cũng tập trung rà soát, xử lý các tồn tại trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định. Đã tiếp tục tiến hành tái cơ cấu, cổ phần hóa các Tổng công ty theo đúng lộ trình. Đã thực hiện chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước tại 05 doanh nghiệp thuộc Bộ về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.

Đạt 100% kế hoạch đưa thủ tục hành chính tham gia cơ chế một cửa quốc gia

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Bộ GTVT còn chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức, cán bộ và cải cách hành chính (CCHC). Bộ đã ban hành các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng; Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; quy định tổ chức và hoạt động của các Ban QLDA thuộc Bộ. Tập trung xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII.

Công tác cải cách hành chính được đặc biệt chú trọng, đã kịp thời ban hành và triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; rà soát, cắt giảm danh mục sản phẩm hàng hóa. Hoàn thành xây dựng và cung cấp toàn bộ 75 TTHC của Bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, đạt 100% kế hoạch ngay trong năm 2018. Đã ban hành và triển khai thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT phiên bản 1.0.

Song song với công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính được giao, Bộ GTVT cũng bảo đảm chính sách lao động, việc làm, đời sống, thu nhập; công tác xã hội, từ thiện; chăm sóc sức khỏe, y tế...

ATGT giảm cả 3 tiêu chí

Báo cáo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định, thực hiện nhiệm vụ được giao, năm qua, Ngành GTVT đã kịp thời triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia về công tác bảo đảm TTATGT; tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT trong các đợt cao điểm, các dịp nghỉ Lễ, Tết. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT được triển khai tích cực. Công tác thẩm tra, thẩm định ATGT trước khi đưa công trình vào khai thác được thực hiện chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm ATGT đường thủy nội địa được cải thiện; năng lực giám sát an ninh, an toàn hàng không được nâng lên; công tác quản lý, cảnh giới tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt được tăng cường... Công tác KSTTX tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương duy trì. Công tác phòng, chống ùn tắc giao thông tiếp tục được chú trọng, tuy nhiên, đã xảy ra 107 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, tăng 20 vụ ( tăng 23%) so với năm 2017. Năm 2018, cả nước xảy ra 18.736 vụ TNGT, làm chết 8.248 người, làm bị thương 14.802 người. So với năm 2017, giảm 1.348 vụ (giảm 6,71%), giảm 33 người chết (giảm 0,4%), giảm 2.238 người bị thương (giảm 13,13%).

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
662,26 -33,80 / -4,86%
Lúc 30/03/2020 15:59:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
24/03/2020
652,27
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 233.101.381
GTGD: 3,44 triệu
Sàn
HNX-Index
93,09 -4,26 / -4,38%
Lúc 30/03/2020 15:59:23
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
24/03/2020
95,90
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 41.672.019
GTGD: 391.528,00
Sàn
UPCOM-Index
47,63 -1,19 / -2,44%
Lúc 30/03/2020 15:59:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 15.632.553
GTGD: 199.546,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ