dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi - các bài viết về dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, tin tức dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

1
Sàn
VN-Index
892,25 -3,72 / -0,42%
Lúc 27/02/2020 11:14:41
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 80.761.922
GTGD: 1,71 triệu
Sàn
HNX-Index
107,84 +1,23 / +1,15%
Lúc 27/02/2020 11:14:41
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 21.904.521
GTGD: 220.184,00
Sàn
UPCOM-Index
55,53 +0,19 / +0,34%
Lúc 27/02/2020 11:14:41
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 10.134.374
GTGD: 286.951,00

Nguồn: VPBS