dự thảo Bộ Luật Lao động mới - các bài viết về dự thảo Bộ Luật Lao động mới, tin tức dự thảo Bộ Luật Lao động mới

1
Sàn
VN-Index
906,84 +2,86 / +0,32%
Lúc 30/09/2020 14:14:49
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 301.736.266
GTGD: 5,57 triệu
Sàn
HNX-Index
132,35 +0,61 / +0,46%
Lúc 30/09/2020 14:14:49
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 43.510.132
GTGD: 617.454,00
Sàn
UPCOM-Index
61,72 +0,20 / +0,33%
Lúc 30/09/2020 14:14:49
Cao nhất
29/09/2020
61,39
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 29.616.621
GTGD: 436.315,00

Nguồn: VPBS