dữ liệu - các bài viết về dữ liệu, tin tức dữ liệu

1
Sàn
VN-Index
1.004,22 +1,31 / +0,13%
Lúc 19/11/2019 09:44:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 31.487.867
GTGD: 580.975,00
Sàn
HNX-Index
105,16 +0,01 / +0,01%
Lúc 19/11/2019 09:44:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 200
KLGD: 3.633.651
GTGD: 37.011,00
Sàn
UPCOM-Index
56,83 -0,08 / -0,14%
Lúc 19/11/2019 09:44:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 299
KLGD: 740.120
GTGD: 15.259,00

Nguồn: VPBS