Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ - các bài viết về Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ, tin tức Dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ

1
Sàn
VN-Index
1.167,77 +5,76 / +0,50%
Lúc 25/02/2021 09:44:13
Cao nhất
18/01/2021
1190,33
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 379
KLGD: 95.310.104
GTGD: 2,59 triệu
Sàn
HNX-Index
243,34 +5,45 / +2,29%
Lúc 25/02/2021 09:44:13
Cao nhất
22/01/2021
233,82
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 185
KLGD: 32.002.419
GTGD: 498.717,00
Sàn
UPCOM-Index
76,50 +0,28 / +0,37%
Lúc 25/02/2021 09:44:13
Cao nhất
18/01/2021
78,35
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 313
KLGD: 9.051.694
GTGD: 129.848,00

Nguồn: VPBS