dự án cao tốc Bắc - Nam - các bài viết về dự án cao tốc Bắc - Nam, tin tức dự án cao tốc Bắc - Nam

Sàn
VN-Index
877,18 +0,72 / +0,08%
Lúc 10/07/2020 10:59:14
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 134.019.219
GTGD: 1,93 triệu
Sàn
HNX-Index
115,68 -0,48 / -0,41%
Lúc 10/07/2020 10:59:14
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 16.282.695
GTGD: 187.848,00
Sàn
UPCOM-Index
57,25 +0,09 / +0,16%
Lúc 10/07/2020 10:59:14
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 12.865.914
GTGD: 81.176,00

Nguồn: VPBS