Dự án BĐS nghỉ dưỡng - các bài viết về Dự án BĐS nghỉ dưỡng, tin tức Dự án BĐS nghỉ dưỡng

Sàn
VN-Index
874,85 +10,35 / +1,20%
Lúc 09/07/2020 11:29:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 151.941.272
GTGD: 2,38 triệu
Sàn
HNX-Index
115,69 +1,32 / +1,15%
Lúc 09/07/2020 11:29:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 25.622.380
GTGD: 252.791,00
Sàn
UPCOM-Index
57,07 +0,29 / +0,51%
Lúc 09/07/2020 11:29:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 13.931.988
GTGD: 166.889,00

Nguồn: VPBS