dự án 69 vũ trọng phụng - các bài viết về dự án 69 vũ trọng phụng, tin tức dự án 69 vũ trọng phụng

  • Hai dự án cắm ngân hàng của Long Giang Land

    Hai dự án cắm ngân hàng của Long Giang Land

    Long Giang Land hoạt động trên hai lĩnh vực chủ yếu là phát triển các dự án bất động sản và thi công xây lắp. Năm 2016, Long Giang Land mới được biết đến là chủ đầu tư hai dự án bất động sản ở Sài Gòn và Hà Nội.
    Tháng 03, 14,2019 | 03:28

Nguồn: VPBS