đọng vốn - các bài viết về đọng vốn, tin tức đọng vốn

1
Sàn
VN-Index
931,92 -2,85 / -0,30%
Lúc 18/02/2020 11:14:28
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 101.793.041
GTGD: 1,82 triệu
Sàn
HNX-Index
110,50 +0,93 / +0,85%
Lúc 18/02/2020 11:14:28
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 16.167.235
GTGD: 267.668,00
Sàn
UPCOM-Index
56,42 +0,16 / +0,28%
Lúc 18/02/2020 11:14:28
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 6.912.805
GTGD: 232.696,00

Nguồn: VPBS