Doji tạm ngừng giao dịch vàng tại trung tâm - các bài viết về Doji tạm ngừng giao dịch vàng tại trung tâm, tin tức Doji tạm ngừng giao dịch vàng tại trung tâm

1
Sàn
VN-Index
912,35 +4,08 / +0,45%
Lúc 28/09/2020 13:29:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 276.876.566
GTGD: 4,66 triệu
Sàn
HNX-Index
132,95 +1,43 / +1,09%
Lúc 28/09/2020 13:29:45
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 41.793.866
GTGD: 568.360,00
Sàn
UPCOM-Index
61,44 +0,15 / +0,24%
Lúc 28/09/2020 13:29:45
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 20.815.556
GTGD: 269.931,00

Nguồn: VPBS