Đổi thay trên quê hương Tổng Bí thư Trần Phú

Nhàđầutư
Đức Thọ - vùng đất giang sơn tụ khí đã sản sinh ra nhiều danh nhân văn hóa, đặc biệt là Cố Tổng Bí thư Trần Phú đầu tiên của Đảng. Đến với Đức Thọ những ngày áp tết Kỷ Hợi 2019 mới thấy được diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
NGUYỄN LÀI
06, Tháng 02, 2019 | 06:30

Nhàđầutư
Đức Thọ - vùng đất giang sơn tụ khí đã sản sinh ra nhiều danh nhân văn hóa, đặc biệt là Cố Tổng Bí thư Trần Phú đầu tiên của Đảng. Đến với Đức Thọ những ngày áp tết Kỷ Hợi 2019 mới thấy được diện mạo nông thôn đổi thay rõ nét, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

DT1

 

Thành tích từ xây dựng Nông thôn mới

Tiếp chúng tôi, Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND Đức Thọ Võ Công Hàm phấn khởi chia sẻ: Đức Thọ là huyện thuần nông có truyền thống và lợi thế trong sản xuất nông nghiệp. Vì vậy xuyên suốt quá trình triển khai nhiệm vụ NTM, địa phương đã xây dựng các chính sách, tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới, sản xuất theo chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất thông qua doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Năm 2018, huyện Đức Thọ đã có những kết quả khá toàn diện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng Nông nghiệp 20,7% CN- XD 37,5%, Thương mại dịch vụ 41,8%, thu nhập đầu người đạt 39,2 triệu đồng/ người/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển sản xuất 876 tỷ đồng, đạt 109,5%KH tăng 10,5 so với năm 2017. Tổng thu ngân sách trên 736 tỷ, trong đó thu trên địa bàn 187 tỷ đồng, đạt 128,9 % KH tăng 13,3 % so với năm 2017.

Đặc biệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới nhận được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của người dân. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong năm 2018, Đức Thọ có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn lên 23/27 xã . Đến nay  huyện Đức Thọ đạt được 516/ 540 tiêu chí. Toàn huyện có 52 thôn cơ bản đạt chuẩn 10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, có 216 vườn đạt đạt 5 tiêu chí về xây dựng vườn mẫu.

Lĩnh vực Công nghiệp - TTCN năm 2018 đạt 1.390 tỷ đồng bằng 104%KH, tăng 12,5% so với năm 2017. Tại các cụm Công nghiệp, nhà máy trên địa bàn duy trì sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định: hạ tầng cụm CN mở rộng Thái Yên đã hoàn thành 95% khối lượng đã có 46 doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuê 71 lô đất, đã có 25 đơn vị đầu tư xây dựng nhà xưởng, với tổng mức khoảng 113 tỷ đồng. Cụm Công nghiệp huyện thu hút Nhà máy sản xuất bao bì đầu tư quy mô 1,28 ha, tổng mức đầu tư 54 tỷ đồng, sử dụng trên 200 lao động....Trong năm huyện Đức Thọ đã thực hiện 39 dự án với kinh phí đầu tư 1.245 tỷ đồng; trong đó có 07 dự án đầu tư ngân sách Trung ương, tỉnh với kinh phí đầu tư 634 tỷ đồng; 35 dự án ngân sách huyện, xã với kinh phí đầu tư 188,7 tỷ đồng.

Là huyện sáp nhập các ban Đảng, chính quyền đầu tiên

Huyện Đức Thọ là địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh thực hiện việc sáp nhập tổ chức bộ máy theo các Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Theo đó, huyện Đức Thọ đã xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Kết luận số 92, 93 - KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

img_1980-1108

Bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND Võ Công Hàm (ở giữa)  trao quyết định hợp nhất Cơ quan UBKT Huyện ủy Đức Thọ với Thanh tra huyện Đức Thọ thành Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện Đức Thọ

Đức Thọ cũng là huyện duy nhất trên địa bàn Hà Tĩnh Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện; có 5 xã Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chủ tịch UBND xã.  Đồng thời, huyện Đức Thọ đã thực hiện sáp nhập trường học, từ 16 trường THCS xuống còn 10 trường; Tiều học, Mầm non từ 60 trường xuống còn 56 trường (giảm 10 trường); thực hiện có hiệu quả mô hình Bí thư Cấp đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện và 05 xã, thị trấn..

Trong những năm qua huyện Đức Thọ đã sáp nhập từ 243 thôn xóm, tổ dân phố xuống còn 155 thôn xóm; tổ dân phố (giảm 88 thôn xóm, tổ dân phố), giảm 1.232 cán bộ thôn xóm, hằng năm giảm chi ngân sách Nhà nước trên 6 tỷ đồng. Đây là điều kiện để huyện Đức Thọ hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp, đến nay 155 Nhà văn thôn xóm, tổ dân phố đạt chuẩn theo chương trình mục tiêu tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo xây dựng Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã có quy mô diện tích, dân số dưới 50% theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng toàn huyện còn lại 13 đơn vị hành chính (12 xã, 01 thị trấn), giảm 15 xã.

Ngoài ra, Huyện Đức Thọ còn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thành lập và đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động hiệu quả, 28/28 xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến nay có 373 thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm hành chính công, góp phần tạo bước đột phá, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo Bí thủ huyện ủy – Chủ tịch UBND Võ Công Hàm: "Việc thực hiện hợp nhất mô hình tổ chức bộ máy mới, tinh giản biên chế là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, giảm bớt các đầu mới, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong lãnh đạo, chỉ đạo, giảm chi ngân sách cho Nhà nước để có nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hộị”.

Năm 2019 và những năm tiếp theo, với quyết tâm mạnh mẽ và niềm tin vững chắc sẽ vượt qua thách thức Đức Thọ tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển SXKD; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung xây dựng NTM bền vững, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2019; Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 4,2 %; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%. Giải quyết việc làm mới cho 1.300 lao động, phấn đấu 4 xã còn lại đạt chuẩn NTM hoàn thành 100% chỉ tiêu huyện NTM và phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2019.

  • Chia sẻ
  • Bình luận
    0
Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Sàn
VN-Index
847,61 +5,23 / +0,62%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 203.001.178
GTGD: 3,56 triệu
Sàn
HNX-Index
111,68 +0,07 / +0,06%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 31.519.788
GTGD: 346.452,00
Sàn
UPCOM-Index
56,26 +0,37 / +0,66%
Lúc 04/07/2020 15:59:04
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 31.515.169
GTGD: 332.908,00

Nguồn: VPBS

Điều chỉnh kích thước chữ