doanh nhân tuổi Hợi trong năm 2019 - các bài viết về doanh nhân tuổi Hợi trong năm 2019, tin tức doanh nhân tuổi Hợi trong năm 2019

  • Những doanh nhân tuổi Hợi sở hữu nghìn tỷ

    Những doanh nhân tuổi Hợi sở hữu nghìn tỷ

    Doanh nhân sinh năm Hợi là những năm 1935, 1947, 1959, 1971, 1983.... Theo thống kê, dựa trên hồ sơ của CEO của 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, số lượng CEO tuổi Hợi chiếm tỷ lệ lớn nhất.
    Tháng 01, 10,2019 | 10:42

Nguồn: VPBS