doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội - các bài viết về doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, tin tức doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

  • Chuyển hồ sơ hơn 200 đơn vị nợ BHXH sang cơ quan điều tra

    Chuyển hồ sơ hơn 200 đơn vị nợ BHXH sang cơ quan điều tra

    Theo số liệu của BHXH Việt Nam, tính tới nay, ngành BHXH đã chuyển cơ quan điều tra hơn 200 hồ sơ đơn vị nợ BHXH, có dấu hiệu chây ỳ, trốn đóng. Tuy nhiên, chưa doanh nghiệp (DN) nào bị khởi tố hình sự tội này.
    Tháng 03, 26,2019 | 04:23
1
Sàn
VN-Index
928,76 +0,83 / +0,09%
Lúc 19/02/2020 15:59:30
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 192.170.084
GTGD: 3,53 triệu
Sàn
HNX-Index
109,29 -0,78 / -0,71%
Lúc 19/02/2020 15:59:30
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 30.586.467
GTGD: 364.632,00
Sàn
UPCOM-Index
56,40 +0,15 / +0,27%
Lúc 19/02/2020 15:59:30
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 29.506.169
GTGD: 1,24 triệu

Nguồn: VPBS