doanh nghiệp làm gì khi tham gia CPTPP - các bài viết về doanh nghiệp làm gì khi tham gia CPTPP, tin tức doanh nghiệp làm gì khi tham gia CPTPP

  • Tham gia CPTPP: Nhiều mặt hàng xuất khẩu sẽ tăng tốc

    Tham gia CPTPP: Nhiều mặt hàng xuất khẩu sẽ tăng tốc

    Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực từ đầu năm 2019. Kết quả phân tích của một số nghiên cứu cho thấy, CPTPP xét về tổng thể là có lợi cho Việt Nam, với kỳ vọng mang lại động lực phát triển mới cho nhiều ngành kinh tế cũng như xuất khẩu.
    Tháng 01, 25,2019 | 01:46
1
Sàn
VN-Index
883,02 -0,88 / -0,10%
Lúc 05/06/2020 09:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 167.442.693
GTGD: 1,53 triệu
Sàn
HNX-Index
117,22 -0,20 / -0,17%
Lúc 05/06/2020 09:59:26
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 18.492.071
GTGD: 214.841,00
Sàn
UPCOM-Index
56,16 -0,17 / -0,30%
Lúc 05/06/2020 09:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 28.854.888
GTGD: 269.702,00

Nguồn: VPBS