doanh nghiệp bất động sản - các bài viết về doanh nghiệp bất động sản, tin tức doanh nghiệp bất động sản

1 2 3
Sàn
VN-Index
902,22 -1,12 / -0,12%
Lúc 25/02/2020 13:14:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 143.306.492
GTGD: 2,31 triệu
Sàn
HNX-Index
105,28 +1,10 / +1,06%
Lúc 25/02/2020 13:14:39
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 32.539.958
GTGD: 367.488,00
Sàn
UPCOM-Index
55,23 0,00 / 0,00%
Lúc 25/02/2020 13:14:39
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 9.682.523
GTGD: 153.536,00

Nguồn: VPBS