doanh nghiệp bất động sản làm ăn thua lỗ - các bài viết về doanh nghiệp bất động sản làm ăn thua lỗ, tin tức doanh nghiệp bất động sản làm ăn thua lỗ

1
Sàn
VN-Index
743,55 -3,14 / -0,42%
Lúc 08/04/2020 14:14:35
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 194.968.920
GTGD: 2,78 triệu
Sàn
HNX-Index
102,57 -0,86 / -0,83%
Lúc 08/04/2020 14:14:35
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 37.334.747
GTGD: 396.600,00
Sàn
UPCOM-Index
50,08 -0,35 / -0,69%
Lúc 08/04/2020 14:14:35
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 9.316.719
GTGD: 125.226,00

Nguồn: VPBS