Đoàn Nguyên Đức - các bài viết về Đoàn Nguyên Đức, tin tức Đoàn Nguyên Đức

1 2
Sàn
VN-Index
840,51 -2,69 / -0,32%
Lúc 11/08/2020 10:59:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 129.564.441
GTGD: 2,04 triệu
Sàn
HNX-Index
115,00 +1,36 / +1,20%
Lúc 11/08/2020 10:59:13
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 28.849.273
GTGD: 382.341,00
Sàn
UPCOM-Index
56,38 +0,08 / +0,14%
Lúc 11/08/2020 10:59:13
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 13.823.268
GTGD: 174.087,00

Nguồn: VPBS