điều chỉnh quy hoạch - các bài viết về điều chỉnh quy hoạch, tin tức điều chỉnh quy hoạch

1 2
Sàn
VN-Index
908,79 +0,21 / +0,02%
Lúc 25/09/2020 11:29:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 181.102.795
GTGD: 3,06 triệu
Sàn
HNX-Index
131,31 -0,40 / -0,30%
Lúc 25/09/2020 11:29:39
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 22.041.094
GTGD: 285.647,00
Sàn
UPCOM-Index
61,12 +0,12 / +0,20%
Lúc 25/09/2020 11:29:39
Cao nhất
24/09/2020
60,80
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 20.479.560
GTGD: 179.345,00

Nguồn: VPBS