điện toán đám mây - các bài viết về điện toán đám mây, tin tức điện toán đám mây

Sàn
VN-Index
877,74 +13,24 / +1,53%
Lúc 09/07/2020 14:44:12
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 291.408.316
GTGD: 4,94 triệu
Sàn
HNX-Index
116,03 +1,66 / +1,45%
Lúc 09/07/2020 14:44:12
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 46.432.105
GTGD: 450.167,00
Sàn
UPCOM-Index
57,09 +0,31 / +0,55%
Lúc 09/07/2020 14:44:12
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 23.524.511
GTGD: 306.078,00

Nguồn: VPBS