diện tích - các bài viết về diện tích, tin tức diện tích

1
Sàn
VN-Index
912,54 +4,27 / +0,47%
Lúc 28/09/2020 10:44:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 180.274.941
GTGD: 2,87 triệu
Sàn
HNX-Index
133,45 +1,93 / +1,47%
Lúc 28/09/2020 10:44:45
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 26.966.678
GTGD: 374.766,00
Sàn
UPCOM-Index
61,47 +0,18 / +0,29%
Lúc 28/09/2020 10:44:45
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 13.968.681
GTGD: 172.598,00

Nguồn: VPBS