dịch vụ vận chuyển - các bài viết về dịch vụ vận chuyển, tin tức dịch vụ vận chuyển

1
Sàn
VN-Index
912,35 +4,08 / +0,45%
Lúc 28/09/2020 13:44:45
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 306.003.378
GTGD: 5,08 triệu
Sàn
HNX-Index
133,11 +1,59 / +1,21%
Lúc 28/09/2020 13:44:45
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 45.391.195
GTGD: 623.325,00
Sàn
UPCOM-Index
61,51 +0,22 / +0,36%
Lúc 28/09/2020 13:44:45
Cao nhất
25/09/2020
60,93
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 23.264.645
GTGD: 299.773,00

Nguồn: VPBS