Dịch vụ Ủy thác Thanh toán lương của LienVietPostBank - các bài viết về Dịch vụ Ủy thác Thanh toán lương của LienVietPostBank, tin tức Dịch vụ Ủy thác Thanh toán lương của LienVietPostBank

1
Sàn
VN-Index
858,99 +3,94 / +0,46%
Lúc 14/08/2020 10:59:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 128.426.548
GTGD: 2,22 triệu
Sàn
HNX-Index
116,68 -0,19 / -0,16%
Lúc 14/08/2020 10:59:18
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 128.809.081
GTGD: 2,80 triệu
Sàn
UPCOM-Index
56,99 +0,13 / +0,23%
Lúc 14/08/2020 10:59:18
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 11.653.094
GTGD: 135.805,00

Nguồn: VPBS