dịch vụ tài chính - các bài viết về dịch vụ tài chính, tin tức dịch vụ tài chính

1
Sàn
VN-Index
885,49 +1,59 / +0,18%
Lúc 05/06/2020 13:59:26
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 423.539.825
GTGD: 5,13 triệu
Sàn
HNX-Index
117,16 -0,26 / -0,22%
Lúc 05/06/2020 13:59:26
Cao nhất
04/06/2020
116,48
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 195
KLGD: 51.649.978
GTGD: 549.450,00
Sàn
UPCOM-Index
56,39 +0,06 / +0,11%
Lúc 05/06/2020 13:59:26
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 307
KLGD: 43.200.504
GTGD: 419.800,00

Nguồn: VPBS