dịch Covid-19 - các bài viết về dịch Covid-19, tin tức dịch Covid-19

Sàn
VN-Index
866,48 +5,32 / +0,62%
Lúc 07/07/2020 09:44:08
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 52.530.250
GTGD: 1,05 triệu
Sàn
HNX-Index
113,78 +0,71 / +0,63%
Lúc 07/07/2020 09:44:08
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 6.801.879
GTGD: 85.074,00
Sàn
UPCOM-Index
56,30 -0,18 / -0,32%
Lúc 07/07/2020 09:44:08
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 2.927.367
GTGD: 38.436,00

Nguồn: VPBS