Đèo Cả - các bài viết về Đèo Cả, tin tức Đèo Cả

1 2
Sàn
VN-Index
901,84 -1,50 / -0,17%
Lúc 25/02/2020 13:44:39
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 173.397.295
GTGD: 2,90 triệu
Sàn
HNX-Index
105,30 +1,12 / +1,08%
Lúc 25/02/2020 13:44:39
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 37.102.654
GTGD: 415.777,00
Sàn
UPCOM-Index
55,33 +0,10 / +0,18%
Lúc 25/02/2020 13:44:39
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 303
KLGD: 11.103.042
GTGD: 174.082,00

Nguồn: VPBS