Đề xuất - các bài viết về Đề xuất, tin tức Đề xuất

Sàn
VN-Index
864,20 +0,78 / +0,09%
Lúc 08/07/2020 14:44:11
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 223.473.646
GTGD: 4,02 triệu
Sàn
HNX-Index
114,07 +0,36 / +0,32%
Lúc 08/07/2020 14:44:11
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 25.761.707
GTGD: 309.460,00
Sàn
UPCOM-Index
56,76 +0,41 / +0,73%
Lúc 08/07/2020 14:44:11
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 14.271.302
GTGD: 228.718,00

Nguồn: VPBS