đầu tư - các bài viết về đầu tư, tin tức đầu tư

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
1.018,33 0,00 / 0,00%
Lúc 13/11/2019 09:14:24
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 0
GTGD: 0,00
Sàn
HNX-Index
107,76 +0,80 / +0,75%
Lúc 13/11/2019 09:14:24
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 1.071.388
GTGD: 14.224,00
Sàn
UPCOM-Index
56,79 -0,01 / -0,02%
Lúc 13/11/2019 09:14:24
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
15/11/2018
51,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 2.601.585
GTGD: 35.206,00

Nguồn: VPBS