đầu tư PPP - các bài viết về đầu tư PPP, tin tức đầu tư PPP

 • 'Không nên chuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công'

  'Không nên chuyển 8 dự án cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công'

  Uỷ ban Kinh tế đánh giá, chỉ chuyển dự án chưa có nhà đầu tư chứ không nên chuyển hết cả 8 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sang hình thức đầu tư công.
  Tháng 05, 17,2020 | 07:12
 • Cần làm rõ bản chất pháp lý của PPP

  Cần làm rõ bản chất pháp lý của PPP

  Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (đầu tư PPP) phải xuất phát từ bổn phận cung cấp dịch vụ công của Nhà nước; không phải lấy lợi nhuận của nhà đầu tư tư nhân làm xuất phát điểm.
  Tháng 09, 16,2019 | 10:18
1
Sàn
VN-Index
857,99 +5,25 / +0,62%
Lúc 25/05/2020 11:59:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 165.032.202
GTGD: 3,00 triệu
Sàn
HNX-Index
108,75 +1,71 / +1,60%
Lúc 25/05/2020 11:59:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 26.005.382
GTGD: 309.847,00
Sàn
UPCOM-Index
54,79 +0,55 / +1,01%
Lúc 25/05/2020 11:59:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 8.482.379
GTGD: 143.658,00

Nguồn: VPBS