dầu giả ở Quảng Ngãi - các bài viết về dầu giả ở Quảng Ngãi, tin tức dầu giả ở Quảng Ngãi

1
Sàn
VN-Index
1.018,08 +1,33 / +0,13%
Lúc 12/11/2019 13:44:23
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 145.195.118
GTGD: 2,81 triệu
Sàn
HNX-Index
106,82 +0,06 / +0,06%
Lúc 12/11/2019 13:44:23
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 19.132.774
GTGD: 215.098,00
Sàn
UPCOM-Index
56,71 -0,01 / -0,02%
Lúc 12/11/2019 13:44:23
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
14/11/2018
51,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 8.263.223
GTGD: 210.050,00

Nguồn: VPBS