dầu DO giả - các bài viết về dầu DO giả, tin tức dầu DO giả

1
Sàn
VN-Index
1.014,86 +2,09 / +0,21%
Lúc 14/11/2019 11:29:25
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
04/01/2019
861,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 378
KLGD: 91.613.058
GTGD: 1,76 triệu
Sàn
HNX-Index
107,03 -0,17 / -0,16%
Lúc 14/11/2019 11:29:25
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
15/01/2019
98,71
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 201
KLGD: 13.686.309
GTGD: 147.994,00
Sàn
UPCOM-Index
56,80 -0,02 / -0,04%
Lúc 14/11/2019 11:29:25
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
25/12/2018
51,11
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 298
KLGD: 6.035.038
GTGD: 118.515,00

Nguồn: VPBS