dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam - các bài viết về dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam, tin tức dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam

Sàn
VN-Index
873,92 +2,71 / +0,31%
Lúc 13/07/2020 10:44:18
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 89.748.661
GTGD: 1,52 triệu
Sàn
HNX-Index
115,23 -0,43 / -0,37%
Lúc 13/07/2020 10:44:18
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 16.015.721
GTGD: 156.808,00
Sàn
UPCOM-Index
57,42 +0,17 / +0,30%
Lúc 13/07/2020 10:44:18
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 5.551.437
GTGD: 84.583,00

Nguồn: VPBS