Đất Xanh Cần Thơ - các bài viết về Đất Xanh Cần Thơ, tin tức Đất Xanh Cần Thơ

1
Sàn
VN-Index
905,17 +1,19 / +0,13%
Lúc 30/09/2020 13:59:49
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 277.856.894
GTGD: 5,10 triệu
Sàn
HNX-Index
132,30 +0,56 / +0,43%
Lúc 30/09/2020 13:59:49
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 41.456.887
GTGD: 592.356,00
Sàn
UPCOM-Index
61,69 +0,17 / +0,28%
Lúc 30/09/2020 13:59:49
Cao nhất
29/09/2020
61,39
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 27.695.538
GTGD: 413.667,00

Nguồn: VPBS