Đất Xanh Cần Thơ - các bài viết về Đất Xanh Cần Thơ, tin tức Đất Xanh Cần Thơ

1
Sàn
VN-Index
932,33 +3,57 / +0,38%
Lúc 20/02/2020 09:59:31
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
03/02/2020
891,85
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 377
KLGD: 61.378.859
GTGD: 933.743,00
Sàn
HNX-Index
110,02 +0,72 / +0,66%
Lúc 20/02/2020 09:59:31
Cao nhất
18/03/2019
110,44
Thấp nhất
03/02/2020
98,58
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 199
KLGD: 13.690.771
GTGD: 154.827,00
Sàn
UPCOM-Index
56,35 -0,05 / -0,09%
Lúc 20/02/2020 09:59:31
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
03/02/2020
53,76
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 301
KLGD: 3.872.327
GTGD: 69.686,00

Nguồn: VPBS