danh sách hàng hóa Mỹ bị Trung Quốc áp thuế cao - các bài viết về danh sách hàng hóa Mỹ bị Trung Quốc áp thuế cao, tin tức danh sách hàng hóa Mỹ bị Trung Quốc áp thuế cao

  • [CAFE Cuối tuần] Chiến tranh thương mại: Đồng tiền hai mặt

    [CAFE Cuối tuần] Chiến tranh thương mại: Đồng tiền hai mặt

    Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung được đánh giá là sẽ gây ra không ít “thương vong” không chỉ đối với hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mà còn ảnh hưởng tới nhiều quốc gia liên quan. Tuy nhiên, cũng không ít nền kinh tế khác sẽ hưởng lợi, trong đó có thể có Việt Nam nếu biết tận dụng thời cơ.
    Tháng 07, 07,2018 | 11:09
1

Nguồn: VPBS