đại dịch Covid-19 - các bài viết về đại dịch Covid-19, tin tức đại dịch Covid-19

1 2 3 4 5
Sàn
VN-Index
842,05 +2,01 / +0,24%
Lúc 07/08/2020 10:45:00
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 106.656.436
GTGD: 1,67 triệu
Sàn
HNX-Index
113,35 0,00 / 0,00%
Lúc 07/08/2020 10:45:00
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 14.852.994
GTGD: 157.189,00
Sàn
UPCOM-Index
56,11 -0,01 / -0,02%
Lúc 07/08/2020 10:45:00
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 7.259.330
GTGD: 72.974,00

Nguồn: VPBS