đa dạng hóa nguồn cung ứng - các bài viết về đa dạng hóa nguồn cung ứng, tin tức đa dạng hóa nguồn cung ứng

  • Thủ tướng: Cần tư duy mới trong thu hút FDI

    Thủ tướng: Cần tư duy mới trong thu hút FDI

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thu hút đầu tư phát triển ở đất nước còn nghèo, chưa có hạ tầng hoàn thiện, cơ chế hoàn thiện, thì “phải biết tạo nên sức mạnh từ lợi thế của Việt Nam” và phải làm nhanh hơn, tốt hơn chứ không phải cứ bình bình, trì trệ, không đổi mới.
    Tháng 05, 22,2020 | 08:58
1
Sàn
VN-Index
905,24 -7,26 / -0,80%
Lúc 29/09/2020 14:29:47
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 373
KLGD: 438.003.063
GTGD: 7,91 triệu
Sàn
HNX-Index
131,67 -1,45 / -1,09%
Lúc 29/09/2020 14:29:47
Cao nhất
23/09/2020
132,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 61.115.281
GTGD: 852.178,00
Sàn
UPCOM-Index
61,43 -0,35 / -0,57%
Lúc 29/09/2020 14:29:47
Cao nhất
28/09/2020
61,24
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 312
KLGD: 48.474.706
GTGD: 622.446,00

Nguồn: VPBS