đa dạng hóa nguồn cung ứng - các bài viết về đa dạng hóa nguồn cung ứng, tin tức đa dạng hóa nguồn cung ứng

  • Thủ tướng: Cần tư duy mới trong thu hút FDI

    Thủ tướng: Cần tư duy mới trong thu hút FDI

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thu hút đầu tư phát triển ở đất nước còn nghèo, chưa có hạ tầng hoàn thiện, cơ chế hoàn thiện, thì “phải biết tạo nên sức mạnh từ lợi thế của Việt Nam” và phải làm nhanh hơn, tốt hơn chứ không phải cứ bình bình, trì trệ, không đổi mới.
    Tháng 05, 22,2020 | 08:58
1
Sàn
VN-Index
859,04 +6,30 / +0,74%
Lúc 25/05/2020 15:59:13
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 307.226.679
GTGD: 5,87 triệu
Sàn
HNX-Index
109,05 +2,01 / +1,88%
Lúc 25/05/2020 15:59:13
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 198
KLGD: 46.740.147
GTGD: 555.223,00
Sàn
UPCOM-Index
54,93 +0,69 / +1,27%
Lúc 25/05/2020 15:59:13
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 304
KLGD: 25.079.609
GTGD: 812.301,00

Nguồn: VPBS